Bruno un BrunoMaster

TEKSTA PRIEKŠLASĪTĀJA UN VIZUALIZĀCIJAS PROGRAMMATŪRAS UN IEKĀRTU RISINĀJUMI

Sazināties Lasīt vairāk

BrunoMaster – TEKSTA PRIEKŠLASĪTĀJA UN VIZUALIZĀCIJAS PROGRAMMA

Kāpēc BrunoMaster?

BrunoMaster ir programma, kur jebkāda veida drukāto tekstu, kā arī PDF, RTF, TXT failu, pārveido to audio formātā un nolasa tekstu lietotājam.
BrunoMaster dod iespēju redzēt skenēto tekstu palielinājumā un sekotu līdzi audio lasījumam (navigācija: pa lappusei, paragrāfiem, teikumiem, pa vārdiem, pa burtiem, u.c.).
Audio failus ir iespējams eksportēt uz ārējām ierīcēm, piemēram, MP3 atskaņotājiem, USB zibatmiņām kā arī Android bāzes telefoniem.
BrunoMaster skenē un atskaņo tekstus vairāk kā 50 valodās un balsīs.

Par BrunoMaster interesi ir izrādījušas sekojošas mērķu grupas:

⇒ skolas, bibliotēkas, muzeji u.c. sabiedriskās iestādes

⇒ studenti un skolēni, lai saglabātu mācību materiālus audio formātā un pēc tam tos noklausītos sev ērtā veidā;

⇒ seniori, lai redzētu tekstu palielinātā režīmā un/vai klausītos audio formātā;

⇒ skolēni ar redzes traucējumiem, valodas attīstības traucējumiem vai disleksiju, lai uztvertu informāciju no drukātā teksta un kopumā uzlabotu mācību procesu.

Bruno - priekšlasītājs

Funkcionālie taustiņi

Bruno priekšlasītājs nodrošina sakārotu un intuitīvu lietototāja saskarni. Iekārta neprasa apgūt desmitiem taustiņu. 4 funkcionālie taustiņi ir pietiekami, lai ikviens varētu ērti un vienkārši lietot Bruno ikdienas vajadzībām, pat lietotājs bez iemaņām darbā ar datoru. Funkcionālie taustiņi ir papildināti ar taktiliem apzīmējumiem, kas Bruno padara vēl intuitīvāku un lietotājam draudzīgāku lietošanā.

Funkcionālos taustiņu izmanto, lai:

  • veiktu vienas vai vairākas lappušu skenēšanas procesu un to pēcapstrādi
  • skenētā teksta atpazīšanai
  • valodu un balsu iestatīšanai
  • navigācijai pa teikumiem tekošās lappuses ietvaros, kā arī navigācijai pa lappusēm pie visa ieskenētā dokumenta
  • lasīšanas ātruma iestatīšanai
  • MP3 formāta audio faila eksportam uz HumanWare Victor Reader Stream
  • MP3 formāta audio faila eksportam uz jebkuru USB ārējo datu nesēju

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

TAVS UZTICAMAIS PALĪGS

Vienkāršs lietošanā

Bruno priekšlasītāja vadības panelis ir aprīkots ar 4, taktili apzīmētiem, vadības taustiņiem. Katram vadības taustiņam ir noteikta sava funkcionalitāte, kuru izmantošanai nav nepieciešamas lietotāja iemaņas darbam ar datoru. Vadības taustiņiem ir 2 pamata funkcionalitātes: pirmā – skenēšana, lasīšana, lasīšanas ātruma iestatīšana un pamata navigācija pa teikumiem, otrā – paplašinātas navigācijas iespējas ieskenētās lappusēs, kā arī eksports uz audio datni.

Elastīga valodas nomaiņa

Priekšlasītāja “Bruno” aparatūras un programmnodrošinājuma platforma veidota ar mērķi dot iespēju izmantot un pielāgot vairums valodu, piem. lietuviešu, poļu, zviedru, holandiešu, krievu, kā arī daudzas citas valodas, papildus jau pieprasītākajām vācu, angļu, franču un spāņu valodām.

Eksports uz MP3

Tiklīdz ieskenētā lappuse tiek apstrādāta, atpazīto tekstu ir iespējams saglabāt MP3 formātā jebkurā, Windows USB 2.0 / 3.0 savietojamā, ārējā datu nesējā.

Ārēja savietojamība ar citām iekārtām

Ciešā sadarbībā ar Humanware inženieriem, mums ir izdevies panākt to, ka Bruno pašlaik ir vienīgā iekārta, kas nodrošina savietojamību ar pasaulē populāro pārnēsājamo audio atskaņotāju HumanWare Victor Reader Stream. Ieskenētā teksta eksports MP3 audio formātā uz šī atskaņotāja failu sistēmu ir unikāla, tikai Bruno piemītoša, iespēja.

Patentēts aparatūras risinājums

Bruno ir vienīgais priekšlasītājs, kurā tiek izmantota SEE™ (angl. Shadow Elimination Element – ēnu novēršanas tehnoloģija) tehnoloģija. SEE™ tehnoloģija nodrošina to, ka tiek iegūts kvalitatīvs attēls bez izkropļojumiem un ēnām ar attēla laukumu līdz pat 2mm attālumam no drukāto izdevumu iešuvuma vietas. Parasti vislielākās problēmas sagādā tieši attēla iegūšana (teksta atpazīšana) līdz izdevuma iešuvuma vietai. Vispārzināms fakts ir arī tas, ka skanēšanas procesā iegūts augstas kvalitātes attēls, ir galvenais nosacījums tam, lai nodrošinātu daudz lielāku teksta atpazīšanas kvalitāti un tā apstrādes precizitāti. Bruno ir priekšlasītājs, kurš lasa tekstu pilnvērtīgi.

Sazinieties ar mums

 

Partneris:

Brunomaster, SIA

Kaļķu iela 7, Rīga
Latvija, LV-1050
Tel.: +371 66917171
E-mail: info@brunomaster.com

Kirchholm Electronics ir noslēdzis 04.12.2018. līgumu Nr. SKV-L-2018/204 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Valodu un balsu izvēle

Latvian
Russian
Lithuanian